IF_THIS_THEN_I
VOER CODE IN OM TE STARTEN:
Algoritmes en Artificial Intelligence bepalen in toenemende mate ons doen en laten, zonder dat wij weten waarop bepaalde keuzes gebaseerd worden. Is dat acceptabel, of moet daar verandering in komen? En wat zijn de opties? Het "IF this THEN I" systeem biedt hands-on inzicht in de thematiek. Met een interactieve online web-app, die beschikbaar is voor workshops en presentaties, ervaren deelnemers tezamen in een sessie hoe het voelt om aangestuurd worden door hun eigen algoritme waarvan zij de regels wél zelf in kunnen stellen. De sessie is daarmee een aanknopingspunt voor verkenning van de vraag hoe we ons als mensheid kunnen voorbereiden op onze techniek-georienteerde toekomst.

INFO: