Patent AttentTien jaar geleden konden we ons onmogelijk iets voorstellen bij de rol die de smartphone in onze hedendaagse bezigheden speelt. Op dit moment is het moeilijk om ons voor te stellen dat we over 10 jaar wellicht met augmented reality brillen of contact lenzen rondlopen. Een techniek waardoor we permanent een stroom van berichten, notificaties en tips voor onze ogen zien en in de wereld om ons heen. De directe invloed van software op ons dagelijks leven zal nog verder toenemen. Tech-bedrijven zijn zich in het geheim druk aan het voorbereiden op deze lucratieve toekomst door patenten te verwerven die verband houden met ons doen en laten in een "AR" (augmented reality) wereld. Om inzichtelijk te maken wat er aan de hand is, heb ik een app gemaakt voor de Microsoft Hololens bril die gebruik maakt van beeldherkenning om de omgeving van de brildrager te scannen. Met deze resultaten raadpleegt de app een online patent database om relevante patenten te vinden. De app confronteert de gebruiker met de patenttekeningen in augmented reality en laat waarschuwingsberichten horen als gedrag of een activiteit verboden of niet beschikbaar is wegens een geregistreerd octrooi.


Een belangrijk deel van de inhoud in de app is acuraat en komt uit echte patenten, aangevuld met deels fictieve introducerende waarschuwingsteksten of overdrijvingen om kijkers zelf te laten bepalen in hoeverre zij dit project als fictie terzijde schuiven, of er toch een boodschap uit halen. Het project beoogt een probleem te agenderen dat nu nog geen echt probleem is, maar over 10 jaar vanaf nu is het mogelijk dat we geconfronteerd worden met een realiteit waarin technologie ons niet ondersteunt maar juist beperkt.

De app heeft als titel "Patent Attent" wat een knipoog is naar de manier waarop de augmented reality innovaties doorgaans gepresenteerd worden: als attente behulpzame techniek die ons het leven gemakkelijk zal maken. Deze app maakt ons er op attent dat het omgekeerde ook een realistisch scenario is.

De youtube video bevat opnames van de Hololens app in werking. De app is een experiment met een niet-lineaire manier van storytelling. Het verhaal komt tot uiting in de verschillende patent-tekeningen en meldingen die worden opgeroepen op basis van de omstandigheden en de omgeving van een kijker. Deze interactievorm leidt tot een uiterst persoonlijke ervaring, wat de meest geschikte vorm was voor het vertellen van een verhaal dat gaat over de persoonlijke impact van deze toekomstige technische ontwikkelingen.

Toelichting in het Engels: artikel op medium.com >
Sander Veenhof - SNDRV.COM