FUTUROTHEEK

Wat is de journalistieke meerwaarde van de Futurotheek?

Deze app store schept ruimte voor een type app dat er nog niet was. Er worden regelmatig apps gelanceerd door kunstenaars die een bepaalde mening vertolken, een kritische toon neerzetten of juist een artistieke draai aan de werkelijkheid geven. Daar tegenover staan de zakelijke apps die alleen het levenslicht zien als alle randvoorwaarden en omstandigheden gunstig zijn. Daartussenin kan zich nu een type app manifesteren dat tracht zo dicht mogelijk bij de werkelijkheid te blijven, zonder bijbedoelingen en zonder statement. Dat soort app leent zich goed als basis voor een genuanceerd artikel over onze toekomstige wereld.

Op welke manier is deze pilot vernieuwend?

De pilot maakt het mogelijk om op een nieuwe manier de "hoe dan?" vraag te stellen, die vaak blijft hangen bij artikelen over toekomstscenario's. In plaats van lange tekstuele fictie, volgt een concrete uit te testen ervaring. Een slag die vanwege de benodigde middelen doorgaans alleen voorbehouden is aan bedrijven, maar een fictieve app bouwen vereist weinig middelen. Bovendien is het resultaat ontdaan van ruis. Er spelen geen vereisten vanuit een bussinessmodel of andere beperkingen. Het maakt het bovendien mogelijk om nu alvast proef te draaien met een toekomstige context, zonder te wachten totdat die echt bestaat.

Welke partijen kunnen profiteren van dit prototype?

Het systeem is bestemd voor journalisten die verder willen gaan dan enkel geschreven tekst in hun reflecties op de toekomst. De pilot levert techniek waarmee eenvoudig apps gemaakt kunnen worden, maar ook is het gunstig dat publiek geinformeerd is over de fictieve status van de apps. Zijn er vergelijkbare idee├źn? Zo ja, wat is anders aan jouw idee? (max. 100 woorden) De succesvolle serie Black Mirror maakt de toekomst op een zeer aansprekende manier inzichtelijk, maar de vorm blijft passief. Nog niet bestaande futuristische apps en interacties die zich niet in de wereld van een acteur maar in je eigen hand manifesteren, maken de beleving persoonlijk met nieuwe inzichten als gevolg. Dat doel heeft ook m'n "BeYourOwnRobot.com" project waarbij ik een configuratiescherm voor de mens wil ontwikkelen. Ik merkte dat zo'n project de techniek ontstijgt en een intensieve samenwerking vergt met onderzoeksjournalisten die verwijzen naar bestaand onderzoek elders. Zodoende dit nieuwe initiatief, om dergelijke samenwerkingen nog vaker te kunnen laten plaatsvinden.

Welk probleem lost dit prototype op?

Het is ingewikkeld om op de juiste golflengte publiek te informeren over datgene wat er nog niet is maar wat nog komen gaat. Toekomstscenario┬şjournalistiek is soms onnavolgbaar, en soms juist saai en oninspirerend vanwege de eindeloze herhaling van een bekend aantal standaard voorbeelden. In artikelen over de "smart homes" bijvoorbeeld wordt al decennia de slimme koelkast genoemd die weet wanneer de melk op zou zijn. Een langere opsommingen van nog meer voorbeelden zou zo'n artikel nauwelijks verbeteren. Een vorm waarbij de inhoud zich al 'realistisch' manifesteert, bijvoorbeeld als smartphone notifications, werkt veel aansprekender.

Voor wie lost dit een probleem op?

In de overweging om de inhoud van een artikel te vertalen naar een interactief beleefbaar scenario zijn de kosten en de duur van een ontwikkeltraject vaak het problemen. Met de techniek die in deze pilot wordt ontwikkeld is de stap makkelijker te maken. Daar profiteren redacteuren, websites en blogs van.

Wie gaan het product gebruiken?

Het doel is een community te vormen van geinteresseerde gebruikers: mensen die (bijv. op maandelijkse basis) een fictieve app aangeboden krijgen. Naast het framework voor de apps is deze groep een onderdeel van de dienst die wordt aangeboden.